Arhitektura baroka: udžbenik kolegija Arhitektura renesanse i baroka na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti

U izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljena je e-knjiga Arhitektura baroka: udžbenik kolegija Arhitektura renesanse i baroka na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti autorice dr. sc. Dubravke Botica, izv. prof. na Katedri za umjetnost renesanse i baroka Odsjeka za povijest umjetnosti.

E-udžbenik Arhitektura baroka objavljen je u otvorenom pristupu (FF Open Press), a prati silabus obaveznog kolegija preddiplomskog studija povijesti umjetnosti Arhitektura renesanse i baroka i podjelu na tematske cjeline kako se obrađuju na predavanjima i seminarima u sklopu kolegija.

FF Open Press – Arhitektura baroka

ažurirano: 19 Rujan, 2019