Poziv studentima Odsjeka za povijest umjetnosti – Istraživačko-edukacijski projekt Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Institutom za arheologiju u Zagrebu i Institutom za povijest umjetnosti u Zagrebu, organiziraju Istraživačko-edukacijske radionice za studente povijesti umjetnosti i drugih, srodnih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radionice će se odvijati u Dubrovniku, od 17. lipnja, 2019. u trajanju od 14 dana.

Molimo zainteresirane studente, preddiplomskog i diplomskog studija povijesti umjetnosti, da svoje prijave predaju do 5. lipnja 2019. godine.

Prijava treba sadržavati motivacijsko pismo, s osnovnim podacima (ime i prezime, studij i godina studija, broj telefona i mail adresa) te prijepis ocjena.

Prijave se predaju na mail adresu: mzeman@ffzg.hr (dr. sc. Maja Zeman, doc.). O rezultatima prijava studenti će biti obaviješteni do 8. lipnja, 2019. g.

Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku osigurava smještaj i jedan topli obrok dnevno. Studentima će biti subvencionirani troškovi puta.

Istraživačko-edukacijske radionice primarno su usmjerene na stručnu i znanstvenu obradu pokretnih spomenika koji su u posjedu Gradske župe Gospe Velike, a pronađeni su tijekom istraživanja dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane 1980-ih godina, te su pohranjeni u prostorima same katedrale – kameni ulomci, ulomci zidnog oslika, ulomci umjetničkih predmeta od stakla, keramike i metala i dr., iz šireg razdoblja od kasne antike do baroka.

Cilj je radionica omogućiti studentima stjecanje novih vještina i znanja o metodama istraživanja, obrade, dokumentiranja, inventariziranja, katalogiziranja, zaštite i prezentacije spomeničke baštine. Uz praktičan rad, za studente/polaznike organizirana su predavanja i seminari, terenska nastava te obilasci muzeja i zbirki u Dubrovniku i okolici.

Istraživačko-edukacijski projekt Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odvija se od 2015. g. Financiran je od Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture RH.

Voditelji Studentskih radionica u lipnju 2019. godine:

  • mr. art. Suzana Damiani, izv. prof. (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu)
  • dr. sc. Ana Marinković, doc. (Odsjek za povijest umjetnosti FFZg-a)
  • dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, znanstvena suradnica (Institut za arheologiju u Zagrebu)
  • Ivan Viđen, prof. povijesti umjetnosti i arheologije (Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku)
  • dr. sc. Maja Zeman, doc. (Odsjek za povijest umjetnosti FFZg-a)

Suradnici u radu sa studentima:

  • dr. sc. Ivana Tomas, doc. (Odsjek za povijest umjetnosti, FFZg), predavač
  • Matko Matija Marušić (Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu), predavač
  • dr. sc. Marija Šiša Vivek, arheologinja, voditeljica stručnog rada obrade keramike

ažurirano: 11 Lipanj, 2019