Prijava na obavezni kolegij »Tjelesna i zdravstvena kultura«

Obavijest o načinu prijave na obavezni kolegij »Tjelesna i zdravstvena kultura« dostupna je u prilogu.

Obavijest o mogućnosti upisa međuodsječnog interdisciplinarnog kolegija »Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije« dostupna je u prilogu.

ažurirano: 25 Studeni, 2018