dr. sc. Frano Dulibić redoviti profesor 

Zamjenik pročelnice Odsjeka

Biografija

Rođen u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju te diplomirao povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1991. do 1993. godine zaposlen je u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Od 1993. godine radi na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje drži predavanja i seminare iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti. Od iste godine predaje i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu za studente pedagoškog, a potom i restauratorskog smjera. Magistrirao je 1997. a doktorirao 2002. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2009. godine. Od 2004. do 2006. godine bio je pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti. Od 2006. godine voditelj je Katedre za metodiku nastave povijesti umjetnosti. Od 2003. godine predaje izborne predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju (Ilustracija u Hrvatskoj, Slikarstvo i kiparstvo srednje Europe, Povijest karikature u Hrvatskoj, Metode istraživanja slikarstva i kiparstva moderne). Od iste godine predaje i na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti. Stipendiju za stručno usavršavanje pod nazivom History and Theory of Art After the Cultural Turn koristio je 2001. godine u Budimpešti na Central European University, a stipendiju Goethe instituta 2004. godine u Berlinu. Objavljuje znanstvene i stručne radove, sudjeluje na simpozijima, kao suradnik radi na znanstvenim projektima (Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne, voditelj Zvonko Maković; Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti, voditelj Božena Vraneš Šoljan) te priređuje izložbe. Od 1999. do 2007. godine suradnik je Allgemeines Künstlerlexikona (K. G. Saur Verlag). Od 2014. godine suradnik je na projektu Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (od kraja 18. stoljeća do 1945.) kojeg vodi dr. sc. Dragan Damjanović. Iste 2014. imenovan je za člana skupine stručnjaka za evaluaciju studijskih programa od Vijeća Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju za Univerzu v Ljubljani. Bavi se istraživanjima hrvatskog slikarstva prve polovice XX. stoljeća, karikaturom, ilustracijom, plakatom, stripom i skulpturom. Objavio je knjige Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940. (2009.), Oto Reisinger (2008.) i Slikarstvo Vladimira Varlaja (2011.). Član je AICA-e i HND-a, član upravnog odbora DPUH-a od 2002. do 2014., dopredsjednik DPUH-a (od 2014.) te predsjednik Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti (od 2012.). Održao niz javnih predavanja, organizirao niz tribina i izložbi.

ažurirano: 4 Listopad, 2017