Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2018./2019.

Prijave za upis na diplomske studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu primaju se do 26. rujna 2018. godine. Svi pristupnici se za upis prijavljuju online. Poveznice i upute za prijavu objavljeni su na službenim internetskim stranicama Fakulteta. Mole se pristupnici da online prijavu ne započinju prije nego što se upoznaju s postupkom te realiziraju preduvjete za prijavu navedene na internetskim stranicama Fakulteta.

U istom razdoblju (do 25. rujna 2018., radnim danom od 9 do 12 sati) svi pristupnici trebaju u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predati ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka, u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

  • Nastavnički smjer
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
  • Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
  • Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostavljenog u tajništvo Odsjeka smatrat smatrat će se nepotpunima.

Prioritet pri upisu modula/smjerova određuje se na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju. To znači da će se u prosjek ocjena ubrajati sve ocjene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika, ili na drugom preddiplomskom sveučilišnom studiju (za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne studije, ovisno o rezultatu kvalifikacijskog postupka). Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu.

Pristupnici koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku (razgovor s kandidatom). Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija. Pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije se nakon kvalifikacijskoga postupka te na temelju prosjeka ocjena preddiplomskog studija rangira u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili studije koji udovoljavaju kriterijima za nastavak diplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom diplomskoga studija, a propisuje ih odsječko povjerenstvo za upis na diplomski studij.

Kvalifikacijski postupak za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije održat će se u petak, 28. rujna 2018. godine u 10 sati u predavaonici A-126. Rezultati kvalifikacijskog postupka bit će objavljeni na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti najkasnije 1. listopada 2018. godine.

Popis pristupnika s pravom upisa (rang-lista) bit će objavljen na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti najkasnije 1. listopada 2018. godine.

Svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti trebaju osobno* doći dana 1. listopada 2018. godine u 10 sati u predavaonicu A-126, kako bi se definirao konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima diplomskoga studija (razredbeni postupak).

Rezultati razredbenog postupka (konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima) bit će objavljeni najkasnije 2. listopada 2018. godine na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti.

Upisi u diplomske studije obavljat će se od 3. do 5. listopada 2018. u D-VII i u Studentskoj službi.

 * u iznimnim slučajevima spriječenosti osobnog dolaska, pristupnici su se dužni pravovremeno javiti članovima Povjerenstva za upis na diplomski studij (prof. dr. sc. Zlatko Jurić, zljuric@ffzg.hr).

Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti

ažurirano: 7 Listopad, 2018