dr. sc. Franko Ćorić docent 

ISVU koordinator za preddiplomski studij
ISVU koordinator za povijesne podatke
soba: C-121
telefon: 01/4092-161
konzultacije: čet 10:00 - 12:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođen je 1976. u Metkoviću. Osnovnu školu i opću gimnaziju Vladimira Nazora završio je u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. godine povijest umjetnosti i germanistku. Poslijediplomski studij povijesti umjetnosti upisao je 2002. godine. Od 1. srpnja 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak-asistent na Katedri za zaštitu kulturne baštine Odsjeka za povijest umjetnosti na projektu prof. dr. sc. Ive Maroevića, a od 2007. godine na projektu dr. sc. Zlatka Jurića.

Pod mentorstvom dr. sc. Zlatka Jurića izradio je i 6. prosinca 2010. godine obranio doktorski rad na temu C. kr. Središnje povjerenstvo za proučavanje i održavanje starinskih građevina u hrvatskim zemljama – ustroj, zakonodavstvo i djelovanje 1850.-1918. U svrhu rada na bečkoj arhivskoj i bibliotečnoj građi 2007. godine je koristio tromjesečnu stipendiju Ernsta Macha ÖAD-a (Austrijske službe za akademsku razmjenu). Bio je suradnik je na znanstveno-istraživačkom projektima dr. sc. Zlatka Jurića, izv. prof. Povijest zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću, Povijest urbanizma, arhitekture i konzerviranje u Zagrebu od 1850.-1918., te Teorija zaštite spomenika i gradogradnje u Srednjoj Europi i njezina recepcija u Hrvatskoj do kraja Prvoga svjetskoga rata kao i dr. sc. M. Špikića Teorijski spisi o arhitektonskom konzerviranju u Srednjoj Europi od 1900.-1918. i njihova recepcija u Hrvatskoj. U stupanj znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – znanstvenom polju povijesti umjetnosti izabran je 17. rujna 2013. godine.

U znanstveno-nastavnom zvanju docenta je od 18. veljače 2015. godine. U nastavi sudjeluje od 2004. godine u okviru seminara predmeta Zaštita spomenika kulture i izbornih kolegija preddiplomskoga studija. Od izbora u docenta preuzeo je obvezni kolegij konzervatorskoga modula diplomskoga studija Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću.

Član je Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti od 2001. godine. Od 2009. godine član je njemačke Radne skupine za teoriju i poduku zaštite spomenika (Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege). Govori njemački i engleski, a služi se i talijanskim i portugalskim jezikom. Glavno područje interesa mu je povijest i teorija zaštite spomenika u Hrvatskoj, veze s njemačkim govornim područjem te suvremena konzervatorska teorija i praksa.

ažurirano: 20 Lipanj, 2020