dr. sc. Franko Ćorić izvanredni profesor 

Pročelnik Odsjeka
pročelničke konzultacije: pon 14:00 - 15:00
soba: C-121
telefon: 01/4092-161
konzultacije: čet 10:00 - 12:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođen je 1976. u Metkoviću. Osnovnu školu i opću gimnaziju Vladimira Nazora završio je u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. godine povijest umjetnosti i germanistiku. Poslijediplomski studij povijesti umjetnosti upisao je 2002. godine. Od 1. srpnja 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak-asistent na Katedri za zaštitu kulturne baštine Odsjeka za povijest umjetnosti na projektu prof. dr. sc. Ive Maroevića, a od 2007. godine na projektu dr. sc. Zlatka Jurića.

Pod mentorstvom dr. sc. Zlatka Jurića izradio je i 6. prosinca 2010. godine obranio doktorski rad na temu C. kr. Središnje povjerenstvo za proučavanje i održavanje starinskih građevina u hrvatskim zemljama – ustroj, zakonodavstvo i djelovanje 1850.-1918. U svrhu rada na bečkoj arhivskoj i bibliotečnoj građi 2007. godine je koristio tromjesečnu stipendiju Ernsta Macha ÖAD-a (Austrijske službe za akademsku razmjenu), te petomjesečnu stipendiju Richarda Plaschke od listopada 2011. do veljače 2012. godine. Bio je suradnik je na znanstveno-istraživačkom projektima dr. sc. Zlatka Jurića, izv. prof. Povijest zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću, Povijest urbanizma, arhitekture i konzerviranje u Zagrebu od 1850.-1918., te Teorija zaštite spomenika i gradogradnje u Srednjoj Europi i njezina recepcija u Hrvatskoj do kraja Prvoga svjetskoga rata, dr. sc. M. Špikića Teorijski spisi o arhitektonskom konzerviranju u Srednjoj Europi od 1900.-1918. i njihova recepcija u Hrvatskoj te dr. sc. Dubravke Botica Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskom kontekstu.

U nastavi sudjeluje od 2004. godine u okviru seminara predmeta Zaštita spomenika kulture i izbornih kolegija preddiplomskoga studija. Od izbora u docenta preuzeo je obvezni kolegij konzervatorskoga modula diplomskoga studija Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću. U znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora je od 25. siječnja 2021. godine.

Član je Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti od 2001. Godine, od 2009. godine njemačke Radne skupine za teoriju i poduku zaštite spomenika (Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege), a od 2020. godine Hrvatske grupe IIC-a. Govori njemački i engleski, a služi se i talijanskim i portugalskim jezikom. Glavno područje interesa mu je povijest i teorija zaštite spomenika u Hrvatskoj, veze s njemačkim govornim područjem te suvremena konzervatorska teorija i praksa.

ažurirano: 10 Veljača, 2022