dr. sc. Franko Ćorić docent 

ISVU koordinator za preddiplomski studij
ISVU koordinator za povijesne podatke
soba: C-121
telefon: 01/4092-161
konzultacije: čet 10:00 - 12:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođen je 1976. u Metkoviću. Osnovnu školu i opću gimnaziju Vladimira Nazora završio je u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. godine povijest umjetnosti i germanistku. Poslijediplomski studij povijesti umjetnosti upisao je 2002. godine. Od 1. srpnja 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak-asistent na Katedri za zaštitu kulturne baštine Odsjeka za povijest umjetnosti na projektu prof. dr. sc. Ive Maroevića, a od 2007. godine na projektu dr. sc. Zlatka Jurića. U nastavi sudjeluje od 2004. godine u okviru seminara predmeta Zaštita spomenika kulture i izbornih kolegija preddiplomskoga studija. Pod mentorstvom dr. sc. Zlatka Jurića izradio je i 6. prosinca 2010. godine obranio doktorski rad na temu C. kr. Središnje povjerenstvo za proučavanje i održavanje starinskih građevina u hrvatskim zemljama – ustroj, zakonodavstvo i djelovanje 1850.-1918. U svrhu rada na bečkoj arhivskoj i bibliotečnoj građi 2007. godine je koristio tromjesečnu stipendiju Ernsta Macha ÖAD-a (Austrijske službe za akademsku razmjenu). Suradnik je na znanstveno-istraživačkom projektu dr. sc. Zlatka Jurića, izv. prof. Povijest zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću. Član je Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti. Od 2009. godine član je njemačke Radne skupine za teoriju i poduku zaštite spomenika (Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege). Glavno područje interesa mu je povijest i teorija zaštite spomenika u Hrvatskoj u XIX. i prvoj polovini XX. stoljeća, veze s njemačkim govornim područjem te suvremena konzervatorska teorija i praksa. Govori njemački i engleski, a služi se i talijanskim jezikom. U zvanje znanstvenog novaka-višeg asistenta izabran je 14. siječnja 2011. godine.

ažurirano: 8 Siječanj, 2019