Izbori za novo predsjedništvo KSPUFF-a

Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta poziva sve studente povijesti umjetnosti da se kandidiraju za novo predsjedništvo koje čine predsjednik/ca, dva potpredsjednika/ce, tajnik/ca te blagajnik/ca.

Zainteresirani kandidati pozivaju se da pošalju kratko motivacijsko pismo na e-mail Kluba studenata povijesti umjetnosti: kspuff@gmail.com

Prijava mora sadržavati: ime i prezime, godinu studiranja i poziciju za koju se kandidirate.

Rok za prijavu je 8. travnja do 23:59.

Izbori će se održati 9. travnja 2018. godine u 18:30h u predavaonici A126.

ažurirano: 10 Travanj, 2018