Obavijest – »Umjetnost gotike«/»Gotičke katedrale Francuske«

Seminar iz kolegija »Umjetnost gotike« će se održati u petak, 12. listopada u 14.30 sati u D VI (za sve studente). Predavanje iz kolegija »Gotičke katedrale Francuske« će se održati u petak, 12. listopada u 16.15 u A 126.

ažurirano: 3 Listopad, 2018