Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u ak. god. 2018./2019.

Rok za prijavu je 15. veljače 2018. u 12 sati, a informacije o natječaju i upute za prijavu dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta.

ažurirano: 26 Veljača, 2018