Zahvalnica

Ovim putem željeli bismo zahvaliti studentima preddiplomskoga i diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

Srđanu Becku, Martini Bobinac, Petri Galović, Domagoju Horvatu, Bugi Kranželić, Filipu Kučekoviću, Tinu Rajkoviću, Petri Rukelj, Leopoldu Rupniku, Petri Šarin, Jeleni Šekrst, Rafaeli Tassotti, Mihaeli Zajec i Silviji Zaplatić

na iznimnoj predanosti, velikom angažmanu, entuzijazmu te pomoći u organizaciji i realizaciji programa Dana otvorenih vrata na Odsjeku za povijest umjetnosti 23. i 24. veljače 2018.

Od strane Odsjeka za povijest umjetnosti,

Josipa Alviž, Jasmina Nestić i Tanja Trška

ažurirano: 26 Veljača, 2018