Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Terenska nastava kolegija »Migracije i transformacije slika« i »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« održat će se u četvrtak, 24. svibnja 2018. u Hrvatskom restauratorskom zavodu u okviru Dana otvorenih vrata HRZ-a, prema rasporedu dostupnom u prilogu.

ažurirano: 22 Svibanj, 2018