DODATNI KRUG PRIJAVA ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Uprava Filozofskog fakulteta dopustila je otvaranje dodatnog kruga prijava za upis u 1. godinu diplomskih studija, za one smjerove koji se do sada nisu popunili.

Dodatne prijave obavljat će se online do 15 sati u srijedu, 4. listopada 2017.

Pristupnici koji se dodatno prijave moraju sami predati svoje papirnate dokumente u odsjecima koje će prijaviti najkasnije do 10 sati u četvrtak, 5. listopada 2017.

Upute i poveznice za online prijavu dostupne su na službenim stranicama Fakulteta.

ažurirano: 5 Listopad, 2017