Gotičke katedrale Francuske

nositelj/izvodač: dr. sc. Ivana Tomas docent
izvodač:
šifra: 170235
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij je izborni kolegij na preddiplomskom studiju te doprinosi razumijevanju gotičke umjetnosti. Studenti će dobiti pregled arhitekture i skulpture u Francuskoj u razdoblju od XII. do XIV. stoljeća. Naglasak je stavljen na najreprezenativnije gotičke spomenike u Francuskoj, i to u prvom redu na katedrale sjeverne Francuske (napose prostor Ile-de-France). Od ranogotičkih spomenika pažnja će biti usmjerena na katedralu u Sensu, Senlisu, Noyonu, Laonu i Parizu, ali i na opatiju u Saint-Denisu koja predstavlja prvi spomenik gotičke umjetnosti. Glavni naglasak bit će stavljen na katedrale klasične gotike, napose na onu u Chartresu, Reimsu i Amiensu koje predstavljaju vrhunac gotičkog stila uopće. Osim njih, pozornost će biti usmjerena i na kasnije spomenike nastale u duhu rayonnant i flamboyant gotike. Također, pažnja će biti posvećena razvoju gotičke skulpture francuskih katedrala. Pratit će se razvoj arhitektonske plastike koja je resila eksterijere tih monumentalnih zdanja – od ranogotičke skulpture zapadnog pročelja u Chartresu, Parizu i Senlisu, potom stila 1200. na zapadnom pročelju katedrale u Laonu, transeptima u Chartresu, te pročeljima u Parizu i Reimsu, do pojave zrelogotičke skulpture i tzv. pariškog (dvorskog) stila. Osim osnovnih formalnih i stilskih karakteristika, posebna pažnja bit će posvećena i ikonografiji. Također, nastojat će se obajsniti i povijesno-kulturni kontekst nastanka tih najvažnijih gotičkih spomenika u Francuskoj.

Cilj kolegija: Kolegij ima za cilj upoznati studente s najznačajnijim gotičkim spomenicima Francuske, napose najreprezentativnijim onovremenim zdanjima – katedralama. Uvid u razvoj i tipologiju gotičke arhitekture u Francuskoj, poznavanje razvoja skulpture u datom periodu, kao i bolje razumijevanje povijesno-kulturnih prilika u razdoblju od XII. do XIV. stoljeća na prostoru Francuske.

Ispit: usmeni

Literatura

Obavezna

  • A. Erlande-Brandeburg, Gothic Art, New York, 1989. (odabrana poglavlja);
  • A. Erlande-Brandeburg, Katedrala, Zagreb, 1997. (odabrana poglavlja);
  • P. Williamson, Gothic Sculpture 1140-1300, New York, 1995. (odabrana poglavlja);
  • Prezentacije i radni materijal s predavanja.

Dodatna

  • R. Branner, Gothic Architecture, New York, 1992. (odabrana poglavlja);
  • P. Frankl, Gothic Architecture, New York, 2000. (odabrana poglavlja);
  • A. Chastel, French Art, Pariz, New York, 1994. (odabrana poglavlja).

ažurirano: 16 Rujan, 2019