Obavijest o početku akademske godine 2017./2018.

Početak akademske godine 2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu je u ponedjeljak, 2. listopada 2017.

U tjednu od 2. do 6. listopada 2017. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se periodu obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika Odsjeka za povijest umjetnosti sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 10 sati u dvorani D-VII (studenti dvopredmetnih studija dovoljno je da budu prisutni u terminu sastanka za jedan od odsjeka).

Sastanak pročelnika Odsjeka za povijest umjetnosti prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića sa studentima prve godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 11 sati u dvorani D-I.

Redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 9. listopada 2017.  prema rasporedu.

ažurirano: 16 Listopad, 2017