Nastava – dr. sc. D. Milinović

Predavanja na izbornom kolegiju preddiplomskoga studija »Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti« započet će u srijedu, 18. listopada 2017. prema rasporedu, ukoliko bude dovoljno prijavljenih kandidata. U protivnom, kolegij se neće održati.

ažurirano: 12 Listopad, 2017