Nastava – »Umjetnost antike«

Molimo studente da se na sljedećim seminarima iz kolegija »Umjetnost antike«, u petak 20. listopada 2017., rasporede prema abecednom redu!

1. grupa: od prezimena na A do H
2. grupa: od prezimena na H do M
3. grupa: od prezimena na M do Ž

Za eventualna prebacivanja, uslijed kolizija u rasporedu, dogovorit ćemo se na nastavi.
Hvala unaprijed.

Dr. sc. Tin Turković, doc., dr. sc. Maja Zeman, viša asistentica

ažurirano: 19 Listopad, 2017