Termini ispita – dr. sc. M. Jurković

Prof. dr. sc. Miljenko Jurković će radi službene spriječenosti usmene ispite iz kolegija:

  • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
  • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri
  • Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
  • Karolinška Istra
  • Starohrvatska umjetnost i kultura,

umjesto 4. rujna 2017. održati u novim terminima:

  • 1. rujna 2017. u 12 sati, C-107
  • 11. rujna 2017. u 12 sati, C-107

ažurirano: 29 Kolovoz, 2017