Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Studenti diplomskoga kolegija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« imat će terensku nastavu u utorak 16. ožujka s početkom u podne na Kaptolu, ispred katedrale. Tijekom terenske nastave studenti će dobiti usmene i pisane upute vezane za seminarski zadatak, kao i radne materijale vezane za temu javnih vjerskih spomenika nakon Tridentskoga sabora (poglavlje »Znakovi u prostoru«).

dr. sc. Sanja Cvetnić

ažurirano: 15 Ožujak, 2021