Rezultati ispita – »Zaštita spomenika kulture«

Rezultati pismenog ispita iz predmeta »Zaštita spomenika kulture« održanih 4. srpnja 2017. dostupni su u prilogu.

ažurirano: 5 Srpanj, 2017