Predstavljanje treće godine projekta »Croatia and Central Europe. Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945)«

Javno predstavljanje treće, završne godine projekta HRZZ-4153 Croatia and Central Europe. Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945) koji financira Hrvatska zaklada za znanost održat će se u utorak, 13. lipnja 2017. u 11 sati u prostoriji A-126 Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

ažurirano: 19 Lipanj, 2017