»Slikarske vrste ‘galantnog stoljeća’«

Peto izlaganje u ciklusu »Studenti povijesti umjetnosti najavljuju izložbu ‘Barokni sjaj Venecije: Tiepolo i suvremenici’« održat će se u utorak, 6. lipnja 2017. u 18 sati u atriju Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu.

Izlaganje na temu »Slikarske vrste ‘galantnog stoljeća’« održat će Katarina Čižić, Daria Granić, Janko Matošević i Franka Štrkalj.

ažurirano: 7 Lipanj, 2017