Termini ispita – dr. sc. M. Jurković

Prof. dr. sc. Miljenko Jurković će radi službene spriječenosti ispite iz kolegija:

  • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
  • Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri
  • Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
  • Karolinška Istra
  • Starohrvatska umjetnost i kultura,

umjesto 3. VII. 2017. i 10. VII. 2017., održati u novim terminima:

  • 14. VI. 2017., 12 h, C-107
  • 26. VI. 2017., 10 h, C-107
  • 13. VII. 2017., 10 h, C-107

Novi ispitni termini uneseni su u ISVU te su vidljivi svim studentima koji su prijavili ispite iz navedenih kolegija.

ažurirano: 12 Lipanj, 2017