Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Obavijest studentima diplomskoga studija koji slušaju kolegije »Autopsija, arhiv, atribucija« i »Frankapani kao naručitelji«

U subotu, 14. listopada organizirana je terenska nastava u Hrvatskom državnom arhivu. Sastanak je pred zgradom na Marulićevom trgu 21 u 12.50 sati.

ažurirano: 11 Listopad, 2017