Upisi na kolegije ljetnog semestra ak. god. 2016./2017.

Upis na obavezne i izborne kolegije ljetnog semestra akademske godine 2016./2017. preko Studomata počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u 9 sati.

Upis i zamjena kolegija preko Studomata bit će omogućeni do 24. ožujka 2017.

Prema čl. 33 Pravilnika o studiranju, u prva četiri tjedna nastave student može ODJAVITI/ISPISATI odabrani izborni kolegij i izabrati drugi ako iz opravdanih objektivnih razloga (npr. kolizija u satnici) ne može izvršiti obveze predviđene na odabranom izbornom kolegiju. Student odjavljuje/ispisuje izborni kolegij u Studentskoj službi, a upis drugog izbornog kolegija obavlja se preko Studomata*.

* Studenti koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različita trajanja (3+4/2+1) NEĆE moći obaviti upis kolegija preko Studomata nego se za vrijeme trajanja upisa trebaju javiti u Studentsku službu gdje će im se kolegiji ručno upisati u ISVU.

Ti studenti za upis izbornih kolegija trebaju pribaviti potvrde o upisu na kolegij i s tim se potvrdama javiti u Studentsku službu. Za upis obaveznih kolegija u Studentskoj službi nije potrebna potvrda nastavnika.

Upis na sve kolegije preddiplomskoga i diplomskoga studija obavljat će se do predviđene kvote (u pravilu 30 studenata po kolegiju, uključujući i studente drugih studijskih grupa).

Upis kolegija na diplomskom studiju povijesti umjetnosti

Od ak. god. 2016./2017. uveden je fiksni redoslijed obaveznih kolegija modula istraživačkoga smjera diplomskoga studija, koji vrijedi za studente koji su u ak. god. 2016./2017. upisali prvu godinu istraživačkoga smjera diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Studenti 2. semestra diplomskoga studija obavezne kolegije modula moraju odabrati iz grupe obaveznih kolegija sukladno izvedbenom planu svakog pojedinog modula istraživačkoga smjera studija. Mole se studenti da obavezne kolegije svoga modula ne upisuju preko ponude (grupa) izbornih kolegija!

Obavezni kolegiji modula u 2. semestru diplomskoga studija su:

Modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka:

  • Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća (125507)

Modul Umjetnost renesanse i baroka:

  • Ikonografija nakon Tridentskoga sabora (125510)

Modul Moderna i suvremena umjetnost:

  • Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost (125513)

Modul Konzervatorstvo:

  • Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću (124458)

Mole se studenti da prije upisa kolegija obavezno provjere raspored održavanja nastave te izvedbeni plan svoga studija za ak. god. 2016./2017., vodeći računa o semestru koji upisuju:

Jednopredmetni studij:

Dvopredmetni studij:

Napomena: budući da na modulima istraživačkoga smjera redoslijed slušanja izbornih kolegija nije uvjetovan (kolegiji se upisuju »tijekom studija«), Studomat za broj ECTS-a do posljednjega semestra pokazuje vrijednost 0 (dakle nije greška nego posljedica strukture studija). Prema Pravilniku o studiranju, studenti su dužni upisati 13-18 ECTS (jednopredmetni), odnosno 25-35 ECTS (dvopredmetni) po semestru, sukladno studijskom programu.

Studenti prve godine diplomskoga studija koji studiraju kombinaciju dvopredmetnih studijskih grupa različitog trajanja (4+1) i ne upisuju se preko Studomata ne trebaju potvrdu predmetnog nastavnika za upis obaveznih kolegija modula u Studentskoj službi.

Studenti druge godine istraživačkoga smjera diplomskoga studija upisuju obavezne i izborne kolegije upisanoga modula prema strukturi studija i pravilima modula istraživačkoga smjera navedenima u opisu diplomskoga studija. Mole se studenti druge godine diplomskoga studija da obrate pozornost na obavezne kolegije upisanoga modula te da iste ne upisuju preko ponude izbornih kolegija.

Prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti, molbe za ručni upis kolegija u ISVU u Studentskoj službi potpisivat će pročelnica ili zamjenica Odsjeka. Molbe se predaju u tajništvu Odsjeka, a preuzimaju sljedeći radni dan nakon 11 sati.

Mole se studenti da u molbi obavezno naznače razlog »ručnog« upisa ili prilože presliku prve stranice indeksa na kojoj su vidljive studijske grupe te navedu JMBAG i godinu studija koju su upisali u ak. god. 2016./2017.

Molbe za upis preko predviđene kvote od 30 studenata po kolegiju odobravat će se nakon popunjenja kvote samo studentima druge godine diplomskoga studija i to isključivo za upis obaveznih kolegija onoga modula koji je student upisao, a nije odslušao tijekom prethodne akademske godine.

Sve upute o upisu kolegija preko Studomata dostupne su na internetskim stranicama Ureda za ISVU.

ažurirano: 15 Ožujak, 2017