Termini ispita u ak. god. 2016./2017.

Termini ispita u ak. god. 2016./2017.

Studenti koji su odslušali predmete iz prethodnih akademskih godina i ispunili uvjete za pristupanje ispitu, a nastava iz tog predmeta se ne izvodi u tekućoj akademskoj godini, trebaju izlazak na ispit najaviti predmetnom nastavniku/ispitivaču 8 dana prije ispitnog termina radi otvaranja ispitnog roka u ISVU.

Nije dozvoljeno pristupanje na ispite studentima koji izlazak nisu pravovremeno i valjano prijavili, putem Studomata ili prijavnice. Isto tako, nije dozvoljena naknadna prijava ispita studenata u tajništvu Odsjeka. Svaka takva prijava bit će poništena i studentima će pristup ispitu koji nisu prijavili biti onemogućen.

Ispitni rokovi na Odsjeku za povijest umjetnosti za studente koji su upisani u predbolonjske studijske programe (u skladu s odlukom Fakultetskog vijeća od 16. veljače 2017. o produženju roka za dovršavanje studija do 30. rujna 2017. godine):

Termini ispita za studente predbolonjskog studijskog programa

ažurirano: 26 Rujan, 2017