Natječaj za organizatore VI. Međunarodnog kongresa studenata povijesti umjetnosti

Obavijest o natječaju za organizatore VI. Međunarodnog kongresa studenata povijesti umjetnosti dostupna je u priloguprilogu.

ažurirano: 21 Prosinac, 2016