Rezultati pismenog ispita – »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka«

Rezultati pismenog ispita iz predmeta »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« održanog 16. veljače 2017.:

  • Kurtović Ileana                 3
  • Buntak Marija                   2
  • Mlinarec Jurica                 2

ažurirano: 20 Veljača, 2017