Popis pristupnika s pravom upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2016./2017.

Konačan popis pristupnika s pravom upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2016./2017. prema smjerovima/modulima dostupan je u prilogu.

Upisi u diplomske studije obavljat će se 5., 6. i 7. listopada 2016. godine u dvorani D-VII a zatim u Studentskoj službi prema posebnom rasporedu.

ažurirano: 3 Listopad, 2016