Ispiti – dr. sc. D. Milinović

Prof. dr. sc. Dino Milinović održat će usmene ispite na daljinu (Omega/BigBlueButton), pa se mole svi studenti da osim prijave ispita u ISVU također konzultiraju nastavnika (putem e-pošte) radi pojedinačnih termina ispita. Studenti na kolegiju Uvod u ikonologiju mogu konzultirati i demonstratoricu Bugu Kranželić.

ažurirano: 8 Lipanj, 2020