Obavijest – »Frankapani kao naručitelji«

Obavijest studentima koji slušaju kolegij »Frankapani kao naručitelji«: u srijedu, 29. studenog 2017. u 12 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat će se predstavljanje projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. Pozivaju se studenti koji su u mogućnosti da dođu na prezentaciju.

ažurirano: 27 Studeni, 2017