Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2016./2017.

Prijave za upis na diplomske studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu primaju se od 26. do 28. rujna 2016. u dvorani D VII prema postupku propisanom od strane Fakulteta.

U istom razdoblju (od 26. do 28. rujna 2016. od 9 do 11 i od 13 do 15 sati) pristupnici trebaju u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predati ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

  • Nastavnički smjer
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
  • Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
  • Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti smatrat smatrat će se nepotpunima.

Prioritet pri upisu modula/smjerova određuje se na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture. U prosjek ocjena ubrajaju se sve ocjene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika. Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru ili prema ravnomjernom rasporedu prema modulima na istraživačkom smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu.

Pristupnici koji su završili preddiplomske studije srodne studiju povijesti umjetnosti na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu (povijest, arheologija, arhitektura) mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku. Pristupnici koji su završili neistovjetne preddiplomske studije mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku samo ukoliko su tijekom preddiplomskog studija ostvarili minimalno 15 ECTS na kolegijima iz područja povijesti umjetnosti (dokazuje se prijepisom ocjena preddiplomskoga studija koji je sastavni dio dokumenata za prijavu). Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija. Pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije se na temelju kvalifikacijskoga postupka (pismenoga ispita) rangira u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili studije koji udovoljavaju kriterijima za nastavak diplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom razlikovne godine/semestra ili tijekom diplomskoga studija.

Kvalifikacijski postupak (pismeni ispit) za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije održat će se 29. rujna 2016. godine u 10 sati u A-126. Rezultati kvalifikacijskog postupka bit će objavljeni 30. rujna 2016. godine na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti.

Popis pristupnika s pravom upisa (rang-lista) bit će objavljena na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti 30. rujna 2016. godine.

Svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti trebaju osobno* doći dana 3. listopada 2016. godine u 10 sati u predavaonicu A-126, kako bi se definirao konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima diplomskoga studija.

Rezultati razredbenog postupka (konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima) bit će objavljeni najkasnije 5. listopada 2016. godine na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti.

Upisi u diplomske studije obavljat će se od 5. do 7. listopada 2016. u dvorani D VII.

Mole se pristupnici da redovito prate obavijesti na internetskim stranicama Fakulteta i Odsjeka za povijest umjetnosti.

Prilog: Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti

* u iznimnim slučajevima spriječenosti osobnog dolaska, pristupnici su se dužni pravovremeno javiti članovima Povjerenstva za upis na diplomski studij na e-mail adrese:

  • dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist. (jasmina.nestic@ffzg.hr)
  • dr. sc. Tanja Trška, v. asist. (ttrska@ffzg.hr)

ažurirano: 5 Listopad, 2016