Nastava – dr. sc. I. Tomas

Mole se svi studenti koji su upisali kolegij »Srednjovjekovna umjetnost Venecije« da se jave doc. dr. sc. Ivani Tomas na e-mail: itomas@ffzg.hr.

ažurirano: 13 Ožujak, 2020