Obavijest studentima na predmetu »Povijest i teorija konzervacije u Europi u 19. i 20. stoljeću«

Molim studente koji pohađaju predmet »Povijest i teorija konzervacije u Europi u 19. i 20. stoljeću« da za utorak 15. listopada pročitaju tekst Viollet-le-Duca Restauriranje kako bismo ga prokomentirali. Tekst ćete naći na Omegi, lozinka predmeta je konzerviranje.

Marko Špikić

ažurirano: 11 Listopad, 2019