Javna obrana teme doktorskoga rada

Javna obrana teme doktorskoga rada doktorandice Maje Žvorc pod naslovom »Nadgrobni spomenici na području povijesne Zagrebačke biskupije od XV. do XVIII. stoljeća«, mentorica dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof., održat će se u petak, 10. lipnja 2016. u predavaonici A-126 s početkom u 17.50 sati.

ažurirano: 7 Lipanj, 2016