Poziv studentima povijesti umjetnosti – istraživačko-edukacijske radionice u Dubrovniku

Pozivaju se zainteresirani studenti povijesti umjetnosti na sudjelovanje u Istraživačko-edukacijskim radionicama Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organiziranim u suradnji s Gradskom župom Gospe Velike, Dubrovnik, a koje će se odvijati u Dubrovniku od 27. lipnja do 15. srpnja 2016. g.

Sadržaj i ciljevi radionica vezani su uz istraživanja dubrovačke katedrale, s primarnim ciljem katalogizacije pokretnih spomenika i arheoloških nalaza pronađenih prilikom istraživanja 1980-ih godina u podzemlju dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane.

Radionice će, uz praktičan rad sa studentima/polaznicima na sistematizaciji i stručnoj obradi spomenika i pokretnih nalaza, obuhvaćati i predavanja i vježbe, koje će voditi djelatnici Odsjeka za povijest umjetnosti i stručnjaci iz suradničkih institucija.

Smještaj polaznika radionica besplatan je i osigurava ga Gradska župa Gospe Velike, Dubrovnik. Polaznicima je osiguran i jedan topli obrok (ručak) u prostorima Gradske župe.

Voditelji radionica i rada s polaznicima su dr. sc. Nikolina Maraković, doc.; dr. sc. Ana Marinković, v. asis.; dr. sc. Tin Turković, doc.; dr. sc. Maja Zeman, v. asis.; Ivan Viđen (vanjski suradnik Gradske župe Gospe Velike).

Prijave zainteresiranih studenata zaprimat će se do 27. svibnja 2016. g. na e-mail adresu dr. sc. Maje Zeman, v. asis. (mzeman@ffzg.hr).

Prijava treba uključivati osnovne podatke o kandidatu (ime, prezime, adresa stanovanja, kontakt), godini studija, uz kopiju indeksa (radi uvida u odslušane kolegije), te kratko motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta), koje može uključivati i popis objavljenih radova, sudjelovanja na konferencijama, radionicama i dr.

Studenti će o odabiru biti obaviješteni putem maila najkasnije do 1. lipnja 2016. godine.

ažurirano: 1 Lipanj, 2016