Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (16.-31. svibnja 2016.)

Prema odluci Fakultetskog vijeća od 21. travnja 2016., izvanredni ispitni rok za sve studente održat će se od 16. do 31. svibnja 2016. godine za ispite svih kolegija zimskog semestra ak. god. 2015./2016. Na ispit u izvanrednom roku mogu izaći svi studenti koji su stekli pravo polaganja ispita iz pojedinog kolegija.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

dr. sc. Josipa Alviž, v. asist.

 • Praktikum i izvođenje nastave I – petak, 27. svibnja 2016., 10.15 h, C-104

dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof.

 • Arhitektura od XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi – utorak, 24. svibnja 2016., 10 h, C-105

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof. / dr. sc. Danko Šourek, doc.

 • Hrvatska likovna bastina »između gotike i baroka« – četvrtak, 19. svibnja 2016., 12 h, C-101 (obavezna najava mailom na dsourek@ffzg.hr)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof. / dr. sc. Tanja Trška, v. asist.

 • Autopsija, arhiv, atribucija – četvrtak, 19. svibnja 2016., 12 h, C-101 (obavezna najava mailom na ttrska@ffzg.hr)

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća – ponedjeljak, 16. svibnja 2016., 18 h, A-126

dr. sc. Frano Dulibić, red. prof.

 • Osnove likovnih umjetnosti – ponedjeljak, 23. svibnja 2016., 14 h, A-314

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • Kustoske prakse; Povijest i teorija dizajna – ponedjeljak, 30. svibnja 2016., 11 h, C-105

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • Interpolacije I; Zaštita nepokretne baštine – srijeda, 18. svibnja 2016., 9.30 h, C-121

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • Radnosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi – srijeda, 18. svibnja 2016., 11 h, C-107

dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti – srijeda, 18. svibnja 2016., 16 h, C-124

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.

 • Umjetnost nakon 1900. – ponedjeljak, 16. svibnja 2016., 18 h, A-126

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. stoljeća; Umjetnost oko godine 1000. – petak, 20. svibnja 2016., 11 h, C-124

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • Umjetnost gotike – ponedjeljak, 23. svibnja 2016., 10 h, C-106
 • Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca – ponedjeljak, 23. svibnja 2016., 11 h, C-106

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.

 • Transformacije antičkog svijeta – srijeda, 25. svibnja 2016., 15 h, C-125

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof. / dr. sc. Tin Turković, doc.

 • Umjetnost antike – srijeda, 18. svibnja 2016., 10 h, C-124

dr. sc. Ana Munk, doc. / dr. sc. Ana Marinković, v. asist.

 • Umjetnost romanike – srijeda, 25. svibnja 2016., 18.30 h, A-302

dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist.

 • Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti – petak, 27. svibnja 2016., 17.45 h, C-104

dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist. / dr. sc. Josipa Alviž, v. asist.

 • Metodika nastave povijesti umjetnosti – petak, 27. svibnja 2016., 12.30 h, A-209

dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

 • Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna; Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću – srijeda, 18. svibnja 2016., 17 h, A-315

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • Umjetnost starih civilizacija – srijeda, 18. svibnja 2016., 11 h, C-124

ažurirano: 1 Lipanj, 2016