Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Obavijest o terenskoj nastavi kolegija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« u subotu, 18. ožujka 2017. dostupna je u prilogu.

ažurirano: 14 Ožujak, 2017