Javna obrana teme doktorskoga rada

Javna obrana teme doktorskog rada Ive Prosoli na Poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti pod naslovom Tošo Dabac – monografska obrada, mentorica: dr. sc. Jasna Galjer, red. prof., održat će se u ponedjeljak, 2. svibnja 2016. godine s početkom u 13,00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice fakulteta.

ažurirano: 21 Travanj, 2016