Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija prof. dr. sc. Sanje Cvetnić održanih 24. veljače 2016.:

Likovne umjetnosti renesanse i baroka

  • Aleksandra Vučković – 16/90

Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«*

  • Andrea Hanžek – 46/90 (56/100 – nedovoljan)
  • Ivana Jurčević – 54/90 (64/100 – dovoljan)
  • Marko Runjić – 47/90 (57/100 – nedovoljan)
  • Sanja Tepšić – 26/90 (36/100 – nedovoljan)

Autopsija, arhiv, atribucija*

  • Jana Gizdavčić – 54/80
  • Lorena Šimić – 65/80
  • Iva Vidović – 62/80

*Za konačnu ocjenu, bodovima ostvarenim na ispitu pribrajaju se bodovi iz seminarskih radova, prema uputama i skali objavljenima na Omegi.

Upis ocjena bit će u petak, 26. veljače 2016. u 15 sati. Mole se studenti koji nisu u mogućnosti doći osobno da pošalju indeks po nekome od kolega. Za studente koji nisu došli na upis ocjene do zaključno 26. veljače 2016., smatrat će se da odbijaju ocjenu.

ažurirano: 24 Veljača, 2016