»Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« – usmeni ispit

Usmeni ispit iz kolegija »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« održat će se u četvrtak, 25. veljače 2016. u 10 sati u kabinetu C-107.

ažurirano: 23 Veljača, 2016