»Svjetska kulturna baština« – rezultati ispita

Rezultati pismenog ispita iz izbornog kolegija »Svjetska kulturna baština« održanog 1. veljače 2016. dostupni su u prilogu.

ažurirano: 4 Veljača, 2016