»Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« – rezultati pismenog ispita

Rezultati pismenog ispita iz predmeta »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« održanog 1. veljače 2016.:

  • Sonja Gašparac                3
  • Anđela Tenšek                 2

ažurirano: 3 Veljača, 2016