Prijave tema diplomskih radova u ak. god. 2015./2016.

Prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti donesenoj na 4. redovitoj sjednici u akad. god. 2015./2016., dana 7. siječnja 2016. godine, molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2015./2016., predaju se u tajništvo Odsjeka od 11. do 25. siječnja 2016. godine.

Molbu sačinjava ispunjeni Obrazac za prijavu diplomskoga rada, potpisan od strane predloženoga mentora.

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će odobreni na 5. redovitoj sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti, dana 2. veljače 2016. godine.

Naknadne prijave tema diplomskih radova neće se prihvaćati.

Napomena: prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti od 22. listopada 2009. godine, svaki mentor može preuzeti mentorstvo najviše pet diplomskih radova godišnje.

ažurirano: 5 Veljača, 2016