Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku (7.-11. prosinca 2015.)

Izvanredni ispitni rok na Filozofskom fakultetu održat će se u tjednu od 7. do 11. prosinca 2015.

Svi nastavnici dužni su u tom periodu omogućiti polaganje ispita iz svih predmeta/kolegija koje izvode unutar studijskog programa onim studentima koji su prethodno ostvarili preduvjete za izlazak na ispit i koji su prijavili ispit.

Studenti su dužni prijaviti ispit do 30. 11. 2015. (zaključno).

ECTS bodovi ostvareni položenim ispitom u izvanrednom ispitnom roku uračunavaju se u kvotu bodova za tekuću akad. godinu, a položeni ispit NE omogućava naknadni upis semestra ili akad. godine.

Termini ispita u izvanrednom ispitnom roku

dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof.

 • Arhitektura renesanse i baroka; Arhitektura od XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi – četvrtak, 10. XII. 2015., 12 h, C-105

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • Autopsija, arhiv, atribucija; Ikonografija nakon Tridentskoga sabora; Oratores et scriptores: slika i riječ od Albertija do Paleottija – četvrtak, 10. XII. 2015., 18.30 h, C-101

dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • Svjetska kulturna baština, Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. st., Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici – utorak, 8. XII. 2015., 12 h, C-121

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • Umjetnost XIX. stoljeća; Povijest arhitekture Zagreba; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća – četvrtak, 10. XII. 2015., 8.45 h, D VI

dr. sc. Frano Dulibić, izv. prof.

 • Osnove likovnih umjetnosti; Povijest karikature – petak, 11. XII. 2015., 12.30 h, A-315

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc.

 • Osnove arhitekture – utorak, 8. XII. 2015., 14.30 h, C-104

dr. sc. Jasenka Gudelj, doc. / dr. sc. Ana Marinković, v. asist.

 • Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning – utorak, 8. XII. 2015., 14.30 h, C-104

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

 • Interpolacije I; Interpolacije II; Zaštita nepokretne baštine; Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. – srijeda, 9. XII. 2015., 9.30 h, C-121

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Marko Špikić, izv. prof. / dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • Zaštita spomenika kulture – utorak, 8. XII. 2015., 12 h, C-121

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (usmeni dio ispita); Karolinška Istra; Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi; Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka – srijeda, 9. XII. 2015., 12 h, C-107

dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva – četvrtak, 10. XII. 2015., 12 h, C-124

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, v. asist.

 • Umjetnost nakon 1900.; Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost – srijeda, 9. XII. 2015., 8.30 h, C-101

dr. sc. Nikolina Maraković, doc.

 • Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (pismeni dio ispita) – ponedjeljak, 7. XII. 2015. (vrijeme i dvorana naknadno)
 • Umjetnost oko godine 1000.; Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. stoljeća – petak, 11. XII. 2015., 13.15 h, C-124

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • Umjetnost gotike; izborni kolegiji – ponedjeljak, 7. XII. 2015., 7 h, A-126

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.

 • Uvod u ikonologiju; Transformacije antičkog svijeta – četvrtak, 10. XII. 2015., 12 h, C-125

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof. / dr. sc. Tin Turković, doc.

 • Umjetnost antike – utorak, 8. XII. 2015., 11 h, C-124

dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist.

 • Praktikum i izvođenje nastave I; Hospitacije; Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti; Metodika nastave povijesti umjetnosti (i predbolonjski studij; obavezna najava mailom do petka 4. XII. 2015. na jasmina.nestic@ffzg.hr) – ponedjeljak, 7. XII. 2015., 14.45, C-104

dr. sc. Danko Šourek, v. asist.

 • Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«; izborni kolegiji – četvrtak, 10. XII. 2015., 18.30 h, C-101

dr. sc. Danko Šourek, v. asist. / dr. sc. Tanja Trška, v. asist.

 • Likovne umjetnosti renesanse i baroka, Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija – četvrtak, 10. XII. 2015., 18.30 h, C-101

dr. sc. Marko Špikić, izv. prof.

 • Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću; Roma instaurata – grad Rim od Petrarce do Rafaela; Konzerviranje europskih spomenika 1800.-1850.; Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas – ponedjeljak, 7. XII. 2015., 16 h, C-121

dr. sc. Tanja Trška, v. asist.

 • Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća – četvrtak, 10. XII. 2015., 18.30 h, C-101

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • Umjetnost starih civilizacija – utorak, 8. XII. 2015., 12 h, C-124

ažurirano: 15 Prosinac, 2015