Početak nastave u ak. god. 2015./2016.

Početak akademske godine 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu je u četvrtak, 1. listopada 2015.

U tjednu od 28. rujna do 2. listopada u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi puta dolaze na studij na Filozofski fakultet.

U tjednu od 5. do 9. listopada 2015. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se periodu obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika odsjeka ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine preddiplomskoga studija održat će se u utorak, 6. listopada 2015. u dvorani D-VII prema rasporedu objavljenom na internetskim stranicama Filozofskog fakulteta.

Sastanak pročelnika Odsjeka za povijest umjetnosti sa studentima prve godine preddiplomskoga studija povijesti umjetnosti održat će se u srijedu, 7. listopada 2015. u dvorani D-VI u 12.30 sati.

Redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak, 12. listopada 2015. prema rasporedu.

ažurirano: 13 Listopad, 2015