Rezultati kvalifikacijskog postupka za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2015./2016.

Na kvalifikacijskom postupku za pristupnike koji su završili neistovjetne preddiplomske studije, održanom dana 28. rujna 2015. godine, za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2015./2016. nisu se kvalificirale pristupnice:

  • Horvat Stela
  • Matika Dolores
  • Rakić Andreja

ažurirano: 2 Listopad, 2015