Obavijest pristupnicima za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2017./2018.

Mole se pristupnici za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2017./2018. koji su predali nepotpunu dokumentaciju da dodatne dokumente što prije predaju u tajništvo Odsjeka za povijest umjetnosti (dopuna dokumentacije ne predaje se u info-centru!).

Napomena: pristupnici koji prijavljuju dvopredmetni studij jednom odsjeku predaju originalne dokumente, a drugome kopiju.

ažurirano: 29 Rujan, 2017