Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2015./2016.

Prijave za upis na diplomske studije primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta, od 21. do 25. rujna 2015. godine prema postupku propisanom od strane Fakulteta.

U istom razdoblju (21. do 25. rujna 2015. od 9 do 11 i od 13 do 15 sati) pristupnici trebaju u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predati ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka, u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

  1. Nastavnički smjer
  2. Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
  3. Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
  4. Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
  5. Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prioritet pri upisu modula/smjerova određen je na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture. To znači da će se u prosjek ocjena ubrajati sve ocjene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika. Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru ili prema ravnomjernom rasporedu prema modulima na istraživačkom smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu.

Kvalifikacijski postupak za pristupnike koji su završili neistovjetne preddiplomske studije održat će se 28. rujna 2015. godine u 10 sati u A-126. Rezultati kvalifikacijskog postupka bit će objavljeni 29. rujna 2015. godine.

Popis pristupnika s pravom upisa (rang-lista) bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti u srijedu 30. rujna 2015. godine.

Svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti trebaju osobno* doći dana 1. listopada 2015. godine u predavaonicu A-126, kako bi se definirao konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima diplomskoga studija. Od 10 do 10.45 sati primat će se prvih dvadeset rangiranih studenata prema visini prosjeka, od 11 do 11.45 sati drugih dvadeset, a od 12 do 12.30 sati treća skupina prema prosjeku ocjena rangiranih studenata.

Konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima bit će objavljen najkasnije 4. listopada 2015. godine na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti.

Upisi u diplomske studije obavljat će se 5., 6., 7. i 9. listopada 2015. godine u Studentskoj službi.

* u iznimnim slučajevima spriječenosti osobnog dolaska, pristupnici su se dužni pravovremeno javiti članovima povjerenstva za provedbu upisa na e-mail adrese:

  • dr. sc. Marko Špikić, izv. prof. (mspikic@ffzg.hr)
  • dr. sc. Jasmina Nestić, viši asist. (jasmina.nestic@ffzg.hr)
  • dr. sc. Tanja Trška, viši asist. (ttrska@ffzg.hr)

ažurirano: 15 Rujan, 2016