»Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« – usmeni ispit

Za studente koji pristupe pismenom ispitu iz kolegija »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« u srijedu, 16. rujna 2015., usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 21. rujna 2015. s početkom u 10 sati u kabinetu C-107.

ažurirano: 14 Rujan, 2015