Rezultati prijava za sudjelovanje u I. ciklusu studentskih radionica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Gradske župe Velike Gospe u Dubrovniku (Dubrovnik, 28.09.-10.10. 2015.)

Drage kolegice i dragi kolege, objavljujemo listu odabranih polaznika I. ciklusa studentskih radionica Odsjeka za povijest umjetnosti i Gradske župe Velike Gospe u Dubrovniku.

U ime organizacijskog tima i voditelja radionica, zahvaljujem svima na iskazanom interesu i pristiglim prijavama, Maja Zeman

 1. Laura Brcković
 2. Karmen Čabrilo
 3. Jelena Kaić
 4. Josip Klaić
 5. Mara Korunić
 6. Palmira Krleža
 7. Matea Pranjić
 8. Lucija Sukalić
 9. Petar Strunje
 10. Natalija Šagud
 11. Sara Žganjar
 12. Eva Žile

ažurirano: 9 Rujan, 2015