Demonstrature u nastavi u ak. god. 2015./2016.

Mole se studenti koji su zainteresirani za obavljanje demonstratura u zimskom semestru akad. god. 2015./2016. da se jave u tajništvo Odsjeka. Raspored nastave na kolegijima koji će angažirati demonstratore dostupan je u prilogu. Po kolegiju angažirat će se jedan demonstrator. Za sve detaljnije informacije javiti se u tajništvo Odsjeka.

ažurirano: 8 Rujan, 2015